مجموعه امیر چخماق

امیر جلال الدین چقماق شامی در دوره تیموریان ، از طرف شاهرخ به حکومت یزد منصوب گردید و با کمک همسرش فاطمه خاتون ( ستی فاطمه ) ، در این مکان میدان گاهی و در اطراف آن آب انبار ، خانقاه ، مدرسه ، کاروانسرا ، چاه آب ، بازار و از همه مهمتر مسجد امیر چقماق ( مسجد جامع نو ) را بنا نهاد . این مسجد دارای گنبدی عظیم و صفه ای عالی و دو شبستان زمستانی و تابستانی است. محراب مسجد دارای سنگ مرمرین زیبایی است که اطراف آن با کاشیهای معرق تزئین شده و آیاتی از قرآن بر روی آن نقش گردیده است . در داخل غرفه وسط بنا ، یک قطعه سنگ مرمر نصب شده و عباراتی بر آن منقور است که نام سازندگان و تاریخ بنا را در بر دارد. این مجموعه در قرن نهم هجری قمری بنا نهاده شده است.

امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرا شاهرخ تیموری و حاکم یزد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی یزد مجموعه ای شامل تکیه ، میدان ، حما، کراوانسراها ، خانقاه ، قنادخانه ، چاه آب سرد و از همه مهمتر مسجد امیر چخماق را بنیان نهادند.

سنگ نصب شده در کریاس مسجد به طرف میدان و نقروقفنامه بر آن به خط نسخ ، شبکه های ظریف از کاشی های معرق دور خارجی گنبد محراب صفحه اصلی با تاقنمای مقرنس کاری و... این مسجد را از نظر مرتبه زیبایی بعد از مسجد جامع قرار داده است. این بنا مسجد جامع نو نیز نامیده شده است. این مجموعه در قرن هشتم هجری قمری بنا نهاده شده است.

Amir Chakhmagh Complex

In order to populate Yazd and with the cooperatin of his wife, Fatemeh khatoun, Amir Jalaledin Chakhmagh- one of the Shahrokh Teymuri's commanders and the governor of Yazd- has founded a complex including Tekieh ( religious theatre), square, bath , Caravansaries, monastery , pastry house, cold water wll and, more important of all, Amir Chakhmagh mosque.

installed stone upon the threshold of the mosque face to the square, the incision of endowment deed in Naskh script, fine nets of mosaic tiles of outer circumference of prayer niche's dome, and main platform with stalactite worked vault have placed this mosque after Jaame' mo sque from viewpoint of beauty. this monument has been named Now Jaame' Mosque , too. This complex has been founded in 14th century.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید