شیرینی خامه ای Chocolate Profiteroles

You won't be able to resist these light and fluffy profiteroles. Topped with warm chocolate sauce, they're simply delicious! .

Ingredients:

Choux pastry : 150 ml (1/4Pt) cold water, 50g(2oz) butter (diced)- 75g (3oz)plain flour (sifted ) -2medium eggs (beaten) .

150 میل آب سرد - 50 گرم کره تکه تکه شده - 75 گرم آرد - 2 تخم مرغ متوسط

Filling:

1/2tsp vanilla extract - 300ml (1/2pt) double cream

Chocolate sauce:

125g (4oz) plain chocolate ( broken into small pieces ) -25g(1oz) butter - 2tbsp golden syrup.

Tools:

Baking sheet-Two medium saucepans- wooden spoon, Dessert spoon- Oven Gloves- Knife- Electric or hand whisk- large mixing bowl- teaspoon- Heatproof bowl

1- Preheat the oven to 200 C (400 F) , gas mark 6.) Grease a baking sheet and sprinkle it with a little cold water. (This will generate steam in the oven and help the choux pastry to rise.

2- Place the butter and cold water in medium saucepan and heat gently until the butter has melted. then turn up the heat and bring them quickly to the boil .

آب سرد و کره تکه تکه شده را در یک شیر جوش ریخته روی حرارت ملایم بگذارید تا کره کم کم آب شود سپس حرارت گاز را زیاد کرده تا به سرعت مخلوت آب و کره به جوش آید.

3- Remove the saucepan from the heat and add all the flour at once. Then beat the melted butter and flour together with a wooden spoon until the mixture comes together.

شیرجوش را از روی حرارت برداشته و آرد الک شده را یکجا به مایع اضافه کرده و با یک قاشق چوبی به سرعت هم زده تا مخلوط کاملا یکدست شود .

4- Allow the mixture to cool for a couple of minutes. Then beat in the eggs with an electric whisk or wooden spoon, a little at a time , until the mixture becomes smooth and shiny .

آجازه دهید که مخلوط چند دقیقه ای خنک شود سپس تخم مرغ زده شده را کم کم به مخلوط اضافه کنید تا اینکه خمیر مایع یکدست و خوش رنگی بدست آید.

5- Use a dessert spoon to place 12 golf ball-sized balls of the pastry on to the baking sheet. Bake the profiteroles at the top of the oven for 20-25 minutes.

با قاسق دسر از خمیرمایع آماده شده به اندازه های یک توپ گلف بر روی کاغذ نسوز شیرینی پزی که از قبل با برس روغنی شده می گذاریم. حدودا 12 عدد کیک خامه ای با مقدار رسپی که اعلام شده می توانید تهیه کنید . کیک های خامه ای  در طبقه بالایی فر به مدت 20-25 دقیقه آماده می شود.

6-Using oven gloves, take the cooked profiteroles out of the oven . Make a slit in the side of each with a knife to let the steam out, taking care not to burn your fingers. Allow to cool.

7- Add the vanilla extract and the cream to a large bowl. Whip them to form soft peaks using the electric or hand whisk. Then use the teaspoon to spoon the cream into the buns.

8- Place the chocolate, butter and golden syrup into a heatproof bowl. Place the bowl over a saucepan of simmering water and gently melt the contents. Stir well.

9- Carefully spoon the chocolate sauce over the profiteroles with a dessert spoon . Then serve immediately with any remaining sauce.

Ingredients:

Choux pastry : 150 ml (1/4Pt) cold water, 50g(2oz) butter (diced)- 75g (3oz)plain flour (sifted ) -2medium eggs (beaten) .

Filling:

1/2tsp vanilla extract - 300ml (1/2pt) double cream

Chocolate sauce:

125g (4oz) plain chocolate ( broken into small pieces ) -25g(1oz) butter - 2tbsp golden syrup.

Tools:

Baking sheet-Two medium saucepans- wooden spoon, Dessert spoon- Oven Gloves- Knife- Electric or hand whisk- large mixing bowl- teaspoon- Heatproof bowl -

/ 0 نظر / 77 بازدید