دخمه زرتشتیان

دخمه در فرهنگ فارسی به معنای گورخانه گبرا می باشد. دخمه در انتهای جنوبی شهر یزد در حوالی منطقه صفائیه در بالای تپه ای نسبتا مرتفع وجود دارد که یکی قدیمی تر بنام هانجکی هاتریا ( زرتشتی هندی الاصل ) و دیگری که جدیدتر است بنام گلستان معروف است در وسط این دو دخمه چاله ای سنگی وجود دارد که زرتشتیان مردگان خود را در آن می انداختند.

این اثر مربوط به دوره قاجار می باشد . دخمه گلستان دارای قطر 25 متر و ارتفاع دیوار از سطح تپه 6 متر است و دخمه هنجکی دارای قطر 15 متر می باشند.

Zoroastrians' Catacomb

Catacomb means Cemetery of Geber in Persian culture. Two catacombs are located on a high hiss, about Safaieh district, in the south end part of Yazd city. The old one is known as Hanjaki Hatria ( India extraction Zoroastrian), and newer one as Golestan.

There is a stony hole between these two where Zoroastrians throw down their dead ones. the monument belongs to the Qajar period. the diameter of Golestan catacomb is 25m and height of the wall is 6m, from the hill level . the diameter of Hanjaki catacomb is 15m.

/ 0 نظر / 8 بازدید