مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع قدیم در قرن ۶ هجری قمری به دستور گرشاسب از نوادگان علاء الدوله کالنجار ساخته شد و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار سید رکن الدین محمد قاضی است. هنر معماری بی نظیر ایرانی در گچ کاری ، شبستان ، صحن ، گنبد ، کاشی کاری و مناره های برافراشته آن جلوه گر است. زیباترین بخش بنا را می توان مجموعه ایوان و کنبدخانه و فضاهای پیرامون آن نام برد. نمای ایوان رفیع با مجموعه ایی از زیباترین تزئینات کاشی معرق و نقوش اسلیمی و گیاهی و نیز گره چینی پوشانده شده است. این تزئینات همراه با آجرهای ضربی و نقوش معقلی و کتیبه های کاشی معرق و کوفی بنایی مجموعه ایی بدیع و خیره کننده آفریده که تحسین هر بیننده ایی را بر می انگیزد.

این مسجد یکی از با ارزشترین میراث تاریخی هنری و گنجینه ای از معماری اسلامی - بانی ساختمان اصلی مسجد را علاءالدوله گرشاسب آل بویه - قرن ششم هجری می دانند ولی مسجد کنونی مربوط به آل مظفر و تیموریان قرن هشتم و نهم هجری است.

از امتیازات هنری و معماری این مسجد می توان قدرت و استواری کاشیکاریهای نفیس و جالب ، سر در بلند ، دو کتیبه نفیس یکی به خط کوفی و دیگری به خط ثلث بر روی کاشی لاجوردی معرق در کنار سر در با شکوه، دو مناره زیبا و تزئینات کاشی کاری شده دیواره های داخلی شبستان و زیر گنبد و خارج گنبد را نام برد . ارتفاع مناره های آن حدود ۴٨ متر و ارتفاع سر در آن در حدود ٢۴ متر می باشد.

Kabir Jamme' Mosque

This mosque is one of the most valuable artistic historical heritages and treasures of the Islamic-natinal architecture. the primary foundation of this mosque belongs to Ala'oddoleh garshasb Al-e Bouyeh, 13th century. But the present mosque belongs to Al-e Mozaffar and Teymuri's period in 14 & 15th centuries. Stability of the construction, fine and intersting tile works, high front piece, two inscriptions one in Kufic script and another in Sols on Azure mosaic tiles by the glorious door-sill, two beautiful minarets and tile worked decorations of interior walls of sanctuary and also exterior and interior of the dome are of artistic and architecture privileges of this monument . The height of the minarets is 48 m. and , of the front piece is 24m.

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید