آتشکده زرتشتیان( فروهر)- آتش ورهرام

بنای فعلی آتشکده در سال ١٣١٣ خورشیدی با همت و کمک مالی زرتشتیان یزد و پارسیان هندوستان احداث گردیده است . ساختمان آتشکده با معماری زیبای برگرفته از هنر معماری هخامنشیان (‌در تخت جمشید ) در وسط حیاطی بزرگ و سر سبز و بر بلندی قرار گرفته و پیشانی عمارت نقش " فروهر " جلوه گر است. اهمیت آتشکده به قدمت آتش درون آن است که گفته شده از حدود ١۵٢٠ سال پیش تا کنون ، فروزان مانده و حفاظت گردیده است.

آتش ورهرام درون مجمری برنجی و در اتاقی مخصوص ، در میان ساختمان آتشکده و در سطحی بالاتر از سطح زمین و به دور از باد و باران و تابش خورشید نگهداری می شود.

یکی از اماکن مربوط به زرتشتیان آتشکده آنها است . این بنا در خیابان آیت ا... کاشانی واقع گردیده و شامل ساختمان و باغ مشجری است که در قرن اخیر ساخته شده است. در این محل آتش مقدس که برای زرتشتیان محترم می باشد و دارای قدمتی چند ساله بوده و باید همیشه روشن نگه داشته شود نگهداری و زا آن مراقبت می شود . شایان ذکر است که قدمت آتش آتشکده به هزار و پانصد سال می رسد.

ساختمان اصلی در وسط حیاط و بر بلندی قرار دارد و آنرا درختانی همیشه سبز احاطه کرده اند. حضوی مدور و بزرگ در محور ورودی بنا به آن زیبایی خاصی بخشیده است. آتش در محفظه ای بلند تر از سطح زمین در اتاقی نسبتا وسیع و دور از تابش خورشید قرار گرفته و اتاقهایی برای مراسم نیایش پیرامون آن طراحی شده است.

Zoroastrians' Fire Temple ( Forouhar ) 

This construction is related to the Zoroastrians, including a building and luxuriant garden where has been built in the recent century. it is placed in Aya-tollah Kashani St. The holy Fire , what is respectable for Zoroastrians, lasting 1500 years, is kept and cared in tis place.

Its primary construction is placed in the middle ofthe courtyard and on a ehight and is surrounded by evergreen trees. A large round pond makes a beautiful view at the entrance. the Fire is kept in a case hgher than the ground , far from sunshine. there are rooms for rituals about the monument.

آتشکده زرتشتیان ( تابلوی زرتشت)

Zoroastrians' Fire Temple ( Photo of Zoroaster )

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید